"Helga ar I Lund" by Thelyia Petraki

Short Film
January 2016

Director: Thelyia Petraki
Photography: Theodoros Mihopoulos
Set decoration: Kenny MacLellan, Antigoni MacLellan
Costumes: Domniki Vassiageorgi
Make-up artist: Antigoni Livieratou

Stars: Helena Topalidou, Adam Astos Arnold, Nikos Flessas, Aneza Papadopoulou, Michelle Valley, Yannis Zorapas