"Old-fashioned comedy" by Aleksei Arbuzov

Theatre play
December 2017

Translation: Leili Tsotsou
Director: Anna Papamarkou
Set decoration: Dimitris Polychroniadis
Costumes Design: Joanna Timotheadou

Lights: Eleftheria Deko
Photography: Studio Koressis
Make-up: Antigoni Livieratou

Stars: Anna Papamarkou, Harris Emanouil Agourakis 

Istoria03
Istoria07 Istoria08
Istoria06
Istoria05